aX je zkratkou ateliér kratochvíl & šmídek [aks]. Dvě příjmení se dají shrnout
do jediného písmene X [iks,ks]. V anglickém jazyce má podobnou výslovnost
slovo sekyra [axe - ax]. Ne, že bychom pracovali na sekyru, ale dokážeme rozlousknout
každý oříšek a rozseknout bájný Gordický uzel. Písmeno X se v anglickém jazyce používá
k označení něčeho následujícího, nastupujícího - Next. Generation X. Architecture Next.
Písmeno X je blízko konce abecedy, což je další paralela - architekti schopní obsáhnout
celé spektrum od A po Z (v tomto případě jen do X - Z jako zahradní architekturu pro nás
dělá brácha zahradník).